Spenningshodepine

TENSJONSHODEPINE (ICHD-3 kode 2.0 tensjonshodepine)

Spenningshodepine (eller rettere sagt tensjonshodepine) kan være episodisk eller kronisk, og setter ofte inn i forbindelse med stress. Mange av pasientene som lider av spenningshodepine har også migrene. Smertene beskrives ofte som et stramt bånd over pannen og rundt hodet. Hodepinen er av trykkende eller pressende karakter. Den er sjelden til stede fra morgenen, men inntreffer og øker i styrke i løpet av dagen. Enkelte opplever også lett kvalme, lyd- eller lysskyhet, men disse plagene er ikke like fremtredende som ved migrene. Svimmelhet er ikke uvanlig. Oppkast forekommer ikke i forbindelse med denne typen hodepine. Tilstanden kan være ledsaget av depresjon eller angstlidelse. Hodepinen vil vanligvis ikke forverres ved fysisk aktivitet. Smerter i muskulaturen rundt kraniet kan forekomme. Hodepinen kalles kronisk dersom den er tilsteder minst 15 dager i måneden over minst de tre siste månedene. Nesten like mange menn (15%) som kvinner (17%) plages av spenningshodene i Norge.

Samtaler om årsakene til hodepinen, og sammenhengen mellom psykiske påkjenninger og fysiske plager, vil være nyttige. Fysikalsk behandling av muskulaturen i øvre nakken og hodebunn, avspenningsteknikker, biofeedback og akupunktur vil hjelpe noen (Posadzki & Ernst 2012) (Arendt-Nielsen et al. 2016). Du kan selv lære deg forskjellige avspenningsteknikker, sørge for å holde deg i fysisk aktivitet og passe på at du får nok søvn for å bedre tilstanden.

Diagnosekriterier i følge ICHD-3 beta

(Hver type kan være assosiert eller ikke assosiert med perikraniell ømhet)

Sporadisk episodisk hodepine av spenningstype

 • A. Minst ti episoder med hodepine som forekommer i <1 dag per måned i gjennomsnitt og oppfyller kriteriene B-D

 • B. Hodepinen varer fra 30 minutter til 7 dager

 • C. Minst to av følgende:

  1. Bilateral

  2. Trykkende (ikke-pulserende)

  3. Mild eller moderat intensitet

  4. Ikke verre ved rutinemessig fysisk aktivitet som trappegåing

 • D. Begge følgende

  1. Ingen kvalme eller oppkast

  2. Ikke mer enn én av foto- eller fonofobi

 • E. Ikke bedre forklart av annen type hodepine

 

Hyppig episodisk hodepine av spenningstype

 • Minst ti episoder med hodepine som forekommer 1-14 dager per måned ≥3 måneder og oppfyller kriteriene B-D over

 

Kronisk hodepine av spenningstype

 • A. Hodepine ≥15 dager i måneden i ≥ 3 måneder, som oppfyller kriteriene B-D

 • B. Varer i timer til dager, eller er konstant til stede

 • C. Minst to av følgende:

  1. Bilateral

  2. Trykkende (ikke-pulserende)

  3. Mild eller moderat intensitet

  4. Ikke verre ved rutinemessig fysisk aktivitet som trappegåing

 • D. Begge følgende

  1. Ikke mer enn en av fotofobi, fonofobi eller mild kvalme

  2. Verken moderat eller alvorlig kvalme eller oppkast

 • E. Ikke bedre forklart av annen type hodepine

Sannsynlig hodepine av spenningstype

Ligner hodepine av spenningstype, men mangler et kriterium.

Referanser

Arendt-Nielsen, L. et al., 2016. Muscle Triggers as a Possible Source of Pain in a Subgroup of Tension-type Headache Patients? The Clinical journal of pain, 32(8), pp.711–718.

Posadzki, P. & Ernst, E., 2012. Spinal manipulations for tension-type headaches: A systematic review of randomized controlled trials. Complementary Therapies in Medicine, 20(4), pp.232–239.

Kontakt Aktiv Helse i Fokus

Storgaten 90, 4877 Grimstad

+47 37 17 97 00 

Åpningstider

Mandag: 08.30-17.00
Tirsdag: 07.15-15.30
Onsdag: 08.30-17.00
Torsdag: 08.30-15.30
Fredag: 07.15-14.00

August Gundersen

Bestill time

Endre time

august@ahif.no

Fysioterapi
Ultralydundersøkelser
Trykkbølge

Damian King

Bestill time

Endre time

damian@ahif.no

Kiropraktikk
Hodepineutredning

Johannes Schnell-Horst

Bestill time her:
Send e-post
johannes@ahif.no

Fysioterapi

Lise Lothe

Bestill time

Endre time

Kiropraktikk

Kenneth Kleivene

Bestill time her:
Send e-post
kenneth@ahif.no

Fysioterapi
Injeksjonsbehandling

 

Malene Harveland

Ønsker du time? Ring oss på +47 37 17 97 00 eller trykk bestill time. Bestill time