Nakkesmerter

NAKKESMERTER ER SVÆRT VANLIG

Nær halvparten av alle pasienter som oppsøker hjelp hos oss har forskjellige nakkeproblemer. Nakkens funksjoner er kompliserte og spiller en helt sentral rolle i bevegelsesapparatet.

Generell info om nakkesmerter
Finmekanikken i nakken består av et tett samspill mellom ledd, følsom dyp muskulatur og store deler av nervesystemet. Vi er derfor helt avhengig av at nakkens finmekanikk er intakt for å holde balansen, utføre presise bevegelser og orientere oss etter sanseinntrykk fra syn og hørsel.

Nakkeproblemer kan klassifiseres i følgende grupper:

 • Akutte nakkesmerter
 • Langvarige/kroniske nakkesmerter
 • Nakkesmerter med hodepine
 • Spent nakkemuskulatur
 • Prolaps i nakken

AKUTTE NAKKESMERTER

Et akutt nakkekink oppstår tilsynelatende plutselig uten noe ytre årsak eller direkte skade. Ofte har kinket underliggende årsaker som har utviklet feilfunksjoner i nakkens muskler og ledd over tid.

Årsaker

 • Anspenthet pga stress, intens konsentrasjon over tid, irritasjon, støy, lysforhold osv.
 • Trenger du (nye) briller? Anstrenger du øynene, vil du automatisk spenne nakkemuskulaturen.
 • Ugunstige arbeidsstillinger
 • Statisk og ensidig arbeid
 • Trekk, spesielt fra ene siden (sjåfører med åpent vindu)
 • Gal liggestilling (sovne på sofaen)
Finmekanismen i nakken gjør den sårbar for akutte smerter.

Vanlige symptomer på nakkekink

 • Nakken låser seg plutselig og blir stiv og smertefull
 • Kan våkne med kink om morgenen
 • Smerten sitter ofte i et bestemt punkt i nakken
 • Hodet holdes på skakke for å unngå smerten
 • Vanskelig å dreie på hodet eller se til siden uten å samtidig snu hele kroppen
 • Smertene kan være intense, – umulig å løfte hodet uten å hjelpe til med armene
 • Smertene forverres gjerne i løpet av første 1-2 dager for så å bli gradvis bedre
 • Noen blir raskt bra. men hos andre kan stivheten vedvare i uker og måneder

BEHANDLING AV NAKKESMERTER

I behandlingen av den enkelte pasient legges det vekt på å se pasienten i et helhetsperspektiv etter en totalvurdering.
De fleste nakkesmertepasienter har god nytte av kiropraktorbehandling også pasienter med utstrålende smerter til armen (13). Ved langvarige plager er et tverrfaglig samarbeid nyttig. Vi har spesielt god erfaring med å kombinere kiropraktikk, øvelser og fysioterapi ved langvarige nakke plager.

HVA SIER FORSKNINGEN

Mobilisering kombinert med øvelser er effektivt for akutte nakkesleng-assosierte plager (7). I forbindelse med the Bone and Joint Decade 2000-2010 Task Force on Neck Pain and Its Associated Disorders, har en systematisk litteraturanalyse av Hurwitz et al (2009) blitt utført angående konservative behandlingsmetoder for nakkesmerter. For nakkesleng-assosierte plager, fant de at mobilisering og øvelser var nyttigere enn standard-behandling og fysikalske modaliteter.

Manipulasjonsbehandling/mobilisering kombinert med øvelser er effektivt for kroniske uspesifikke nakkesmerter (7, 8). Hurwitz et al (2009) fant at manuelle- og øvelsesintervensjoner samt laserterapi og akupunktur var mer effektiv enn ingen behandling, placebo-behandling eller alternative intervensjoner. Ingen betydelig forskjell mellom disse intervensjonene. Generelt var intervensjoner som hadde fokus på å gjenopprette funksjon så raskt som mulig, mer effektiv enn intervensjoner som ikke hadde et slikt fokus.
En Cochrane-analyse (2004) fant at tiltak med mobilisering og/eller manipulasjonsbehandling pluss øvelser hadde både korttids- og langtidseffekt for subakutte og kroniske mekaniske nakkesmerter med eller uten hodepine. Det var ingen forskjell mellom de to tiltakene.
Torakal manipulasjonsbehandling/mobilisering er effektiv for akutte/subakutte uspesifikke nakkesmerter (9, 10, 11, 12). En RCT av Gonzalez-Iglesias (9, 10) fant at torakal manipulasjonsbehandling gav signifikant bedre resultat sammenlignet med kun elektro-termal terapi for pasienter med akutte nakkesmerter. Dette gjaldt ved måling av smerte, nakkebevegelse og funksjon etter femte (siste) behandling, og ved 2- og 4-ukers kontrollene.
Cleland et al (11) vurderte de kortsiktige reduksjonene i smerte og bedret funksjon hos pasienter med nakkesmerter som fikk mobilisering eller manipulasjonsbehandling (nonthrust versus thrust). Studien fant at torakal manipulasjonsbehandling resulterte i signifikant redusert smerte og bedret funksjon i forhold til mobilisering.
Fernandez-de-las-Penas et al (12) så på torakal dysfunksjon hos nakkeslengpasienter og effekten av torakal manipulasjonsbehandling hos disse pasientene. I denne randomiserte kontrollerte studien fikk en gruppe fysioterapi (kontroll) og en gruppe fysioterapi samt torakal manipulasjonsbehandling ved femte og tiende behandling. Gruppen som og fikk torakal manipulasjonsbehandling hadde signifikant reduserte midtryggssmerter etter første og andre manipulasjonsbehandling, og signifikant reduserte nakkesmerter etter andre konsultasjon med torakal manipulasjonsbehandling.
Pasienter som får manipulasjonsbehandling for  nakkesmerter med utstråling til armen, rapporterer signifikant bedring etter behandling. Peterson (13) og hennes gruppe utførte manipulasjonsbehandling på pasienter med arm og nakkesmerter.  Alle hadde skiveutglidning i nakken på MR og kliniske tester som støttet MR funnene. Pasientene fikk manipulasjonsbehandling 3-5 ganger i uken i 2-4 uker, deretter 1-3 ganger i uken til de var symptomfri.  Etter to uker rapporterte 55% av pasientene bedring, etter en måned 67% og etter 3 måneder var hele 86% bedre eller bra.  Akutte pasienter hadde noe raskere bedring enn pasienter med et kronisk problem.  Ingen alvorlige bivirkninger av behandlingen var rapportert.

REFERANSER

(7)    Hurwitz EL, Carragee EJ, Velde G, Carroll LJ, Nordin M, Guzman J, et al.: Treatment of neck pain: noninvasive interventions: results of the Bone and Joint Decade 2000-2010 Task Force on Neck Pain and Its Associated Disorders. J Manipulative Physiol Ther 2009, 32:S141-S175.

(8)    Gross AR, Hoving JL, Haines TA, Goldsmith CH, Kay T, Aker P, et al.: Manipulation and mobilisation for mechanical neck disorders. Cochrane Database Syst Rev 2004, :CD004249.

(9)    Gonzalez-Iglesias J, Fernandez-de-las-Penas C, Cleland JA, Gutierrez-Vega MR: Thoracic spine manipulation for the management of patients with neck pain: a randomized clinical trial. J Orthop Sports Phys Ther 2009, 39:20-27.

(10)    Gonzalez-Iglesias J, Fernandez-de-las-Penas C, Cleland JA, Alburquerque-Sendin F, Palomeque-del-Cerro L, Mendez-Sanchez R: Inclusion of thoracic spine thrust manipulation into an electro-therapy/thermal program for the management of patients with acute mechanical neck pain: a randomized clinical trial. Man Ther 2009, 14:306-313.

(11)    Cleland JA, Glynn P, Whitman JM, Eberhart SL, MacDonald C, Childs JD: Short-term effects of thrust versus nonthrust mobilization/manipulation directed at the thoracic spine in patients with neck pain: a randomized clinical trial. Phys Ther 2007, 87:431-440.

(12)    Fernandez-de-las-Penas C, Fernandez-Carnero J, Fernandez A, Lomas-Vega R, Miangolarra-Page JC: Dorsal Manipulation in Whiplash Injury Treatment: A Randomized Controlled Trial. Journal of Whiplash & Related Disorders 2004, 3:55-72.

(13)    Peterson CK, Schmid C, Leemann S et al.: Outcomes from Magnetic Resonance Imaging-Confirmed Symptomatic Cervical Disk Herniation Patients Treated with High-Velocity, Low-Amplitude Spinal Manipulative Therapy: A Prospective Cohort Study With 3-Month Follow-Up. Journal of Manipulative & Physiological Therapeutics2013; 36: 461-467

Kontakt Aktiv Helse i Fokus

Storgaten 90, 4877 Grimstad

+47 37 17 97 00 

Åpningstider

Mandag: 08.30-17.00
Tirsdag: 07.15-15.30
Onsdag: 08.30-17.00
Torsdag: 08.30-15.30
Fredag: 07.15-14.00

August Gundersen

Bestill time

Endre time

august@ahif.no

Fysioterapi
Ultralydundersøkelser
Trykkbølge

Damian King

Bestill time

Endre time

damian@ahif.no

Kiropraktikk
Hodepineutredning

Johannes Schnell-Horst

Bestill time her:
Send e-post
johannes@ahif.no

Fysioterapi

Lise Lothe

Bestill time

Endre time

Kiropraktikk

Kenneth Kleivene

Bestill time her:
Send e-post
kenneth@ahif.no

Fysioterapi
Injeksjonsbehandling

 

Malene Harveland

Ønsker du time? Ring oss på +47 37 17 97 00 eller trykk bestill time. Bestill time