Nakkehodepine

(ICHD-3 kode 11.2.1 Cervikogenhodepine)

Smerten er oftest ensidig og starter som regel i nakken og brer seg frem til pannen, der den er generelt mest intens. Det kan også være utstråling til skulder og arm. En blanding av migrene og spenningshodepine symptomer kan også forekomme.

Nakkehodepine er vanligere hos kvinner enn hos menn. I befolkningsstudier har forskerne funnet at 0,4-4% kan lide av denne tilstanden (Vincent 2010).

Årsaker

Plagene skyldes ofte en unormal bevegelighet i nakken eller øvre del av ryggen. Dette kan skyldes sykdom, skader eller slitasjeforandringer i området. En tidligere hode- eller nakkeskade kan være den utløsende årsak til problemene.

Mange pasienter med cervikogen hodepine har vært utsatt for nakkeskade. Skader på leddene mellom 2. og 3. halsvirvel synes å være den hyppigste årsaken til cervikogen hodepine, og utgjør ca. 70% av tilfellene. Smerter fra leddet mellom 1. og 2. halsvirvel (det atlanto-axiale leddet) er sannsynligvis den nest hyppigste årsaken.

Denne typen hodepine diagnostiseres ved en konsultasjon og undersøkelse, der sykehistorien langt på vei gir diagnosen.

Sykehistorien er typisk med ensidig hodepine som ikke skifter side. Smertene avhenger ofte av hodestillingen eller bevegelser i nakken. Den videre undersøkelsen går ut på å teste bevegeligheten i nakken, som ofte vil være nedsatt, og å vurdere om smertene utløses av spesielle stillinger eller bevegelser.

Det er ingen blodprøver som avklarer diagnosen. Heller ikke bildeundersøkelser som røntgen, CT eller MR er til stor hjelp.

Behandling

Målet med en behandling vil være å lindre plagene, og å forebygge eventuelle fremtidige problemer. Viktige tiltak har vist seg å være instruksjon i avspenning og riktig bruk av rygg og nakke. Fysisk aktivitet er også viktig! Forsøk å unngå stillesitting og passivitet.

Smertestillende og betennelsesdempende medikamenter (NSAIDs) kan ha god effekt i perioder med store smerter. Du bør imidlertid være forsiktig med sterkere smertestillende midler på grunn av at disse er vanedannende og kan ha bivirkninger. Nerveblokkade kan forsøkes i vanskelige tilfeller. Man vil da sette en lokalbedøvelse for å blokkere smertesignalene fra nakken.

Forskning viser at manipulasjonsbehandling for nakkehodepine er mer effektiv enn placebo-behandling, friksjonsmassasje eller ingen behandling (Nelson et al 1998) og samme effekt som øvelser (Jull et al 2002). En Cochrane-analyse fra 2004 fant at både manipulasjonsbehandling og lav intensitets utholdenhetstrening for nakke var effektiv på både kort- og lang sikt når sammenlignet med ingen behandling. På kort sikt var manipulasjonsbehandling og mer effektiv enn massasje og placebo-behandling, dette gjaldt ikke for mobilisering.

Jull et al (2002) sammenliknet øvelser og manipulasjonsbehandling for nakkehodepine og fant at begge tiltakene reduserte symptomene like mye. I tillegg var det en kontrollgruppe og en gruppe med kombinasjon av de to tiltakene. Gruppen med kombinasjonen hadde en noe større reduksjon i plagene, men dette var ikke signifikant. Pasientene ble fulgt opp over ett år med flere validerte utkomme-mål.

Referanser

Jull G, Trott P, Potter H, Zito G, Niere K, Shirley D, et al.: A randomized controlled trial of exercise and manipulative therapy for cervicogenic headache.Spine 2002, 27:1835-1843.

Nelson CF, Bronfort G, Evans R, Boline P, Goldsmith C, Anderson AV: The efficacy of spinal manipulation, amitriptyline and the combination of both therapies for the prophylaxis of migraine headaches. J Manipulative Physiol Ther 1998, 21:511-519.

Vincent, M.B., 2010. Cervicogenic Headache: A Review Comparison with Migraine, Tension-Type Headache, and Whiplash. Current Pain and Headache Reports, 14(3), pp.238–243.

Kontakt Aktiv Helse i Fokus

Storgaten 90, 4877 Grimstad

+47 37 17 97 00 

Åpningstider

Mandag: 08.30-17.00
Tirsdag: 07.15-15.30
Onsdag: 08.30-17.00
Torsdag: 08.30-15.30
Fredag: 07.15-14.00

August Gundersen

Bestill time

Endre time

august@ahif.no

Fysioterapi
Ultralydundersøkelser
Trykkbølge

Damian King

Bestill time

Endre time

damian@ahif.no

Kiropraktikk
Hodepineutredning

Johannes Schnell-Horst

Bestill time her:
Send e-post
johannes@ahif.no

Fysioterapi

Lise Lothe

Bestill time

Endre time

Kiropraktikk

Kenneth Kleivene

Bestill time her:
Send e-post
kenneth@ahif.no

Fysioterapi
Injeksjonsbehandling

 

Malene Harveland

Ønsker du time? Ring oss på +47 37 17 97 00 eller trykk bestill time. Bestill time