Migrene

MIGRENE (ICHD-3 Kode 1.0 migrene)

Migrene er et stort og underdiagnostisert problem. Omtrent 50% av pasienter med migrene har aldri fått riktig diagnose. Dette fordi ca 30% aldri har snakket med legen om migrene/hodepine som de har, og nesten 25% har vært til lege, men aldri fått en diagnose(Tepper et al. 2004).

Hver måned er over 30.000 nordmenn borte fra jobb eller skole pga. migrene. Migrene skiller seg klart fra andre typer hodepine og kan inndeles i migrene med og uten aura. Det er viktig å ikke glemme at migrenepasienten også kan ha andre typer hodepine i tillegg til migrenen, og at selv migrene anfaller kan variere mye i samme pasient.

Migrene er en kronisk, nevrologisk anfallssykdom. Moderate til kraftige hodepineanfall er det mest fremtredende symptomet. Sykdommen rammer begge kjønn. Barn har også migrene.

 • Migreneanfall varer fra 4 timer (fra 2 timer innen 18 års alder) til 3 døgn uten behandling.

 • Hodepinen kjennes ofte på en side av hodet, men ikke alltid.

 • Smerten kan være dunkende/pulserende.

 • Det er typisk at smerten forverres ved bevegelse som for eksempel trappegang.

 • Mange blir overfølsomme for lys og lyd, og noen ganger også for lukter.

 • Kvalme, uvelhet og brekninger forekommer hos mange.

 • Nakkestivhet og tretthet forekommer ofte i forbindelse med anfall.

 • Svimmelhet kan forekomme.

 • Mange kvinner har migreneanfall i forbindelse med menstruasjon.

 • Synsforstyrrelser, føleforstyrrelser og talevansker kan forekomme som en del av migreneanfallet, men kun hos ca. 20 %. Dette kalles aura.

 • I perioden etter hodepinen kan man føle seg utslitt, ha verk i kroppen og ømhet i hodebunnen.

Migreneplager debuterer som regel i puberteten og begynner sjelden etter 35-årsalderen. Minst 15% av alle kvinner og 7% av alle menn er plaget av migrene i Norge. Omtrent 20% av voksne husker de har hatt migrene i løpet av livet.

Er min hodepine migrene?

For å hjelpe deg å avgjøre om din hodepine kan være migrene, kan denne testen være nyttig:

 1. Blir du lysømfintlig under hodepineanfall?

 2. Blir du kvalm eller uvel når du har hodepine?

 3. Har hodepineanfall ført til at du ikke har kunnet fungere/har måttet være borte fra jobb eller skole en dag eller mer de siste 3 månedene?

Dersom du svarer ja på 2 eller 3 av disse spørsmålene, er det svært sannsynlig at du har migrene. For å få bekreftet diagnosen og få riktig behandling, kan du oppsøke oss. Det anbefales at du fører hodepinekalender og at du tar den med deg når du skal snakke om din hodepine. Du kan finne en gratis hodepinedagbok app utviklet av St.Olavs sykehus i appstore.

Årsak

Årsaken til denne lidelsen er ikke fullstendig klarlagt. Ting kan tyde på at migrene er en sykdom i hjernen og ikke i blodårene. Sannsynligvis er det en kombinasjon av disse to faktorene. Dagens kunnskap tyder på at en bølge av nedsatt elektrisk aktivitet, som oftest starter baktil i hjernen og brer seg fremover hjernebarken, etterfølges av nedsatt sirkulasjon i hjernen, og som senere endres til overdreven sirkulasjon, kan trigger den typiske hodepinen. Hodepinen skyldes sannsynligvis aktivering av smerte reseptors i hjernehinner og cerebrale blodkar og sekundært økt smertefølsomhet i sentralnervesystemet.

Hormonelle faktorer spiller åpenbart inn blant kvinner. I puberteten øker forekomsten og ved opphør av menstruasjonen avtar forekomsten og intensiteten av plager. Under graviditet endres hodepinen – de fleste blir forbigående bedre, men noen blir også verre.

Arv er trolig av betydning når det gjelder hvem som utvikler migrene, men det er flere faktorer som kan bidra til å utløse anfall. Dette kalles triggere. Vanligste triggere er kontraster mellom stress og avslapping, uregelmessig søvn, og menstruasjon. Sult kan utløse anfall, sjeldnere kan ulike typer mat og drikke, f.eks. ost og alkohol trigge anfall. Spesifikke sanseinntrykk (for eksempel parfymeduft), værvekslinger og avslapping etter kraftig fysisk aktivitet kan også utløse migrene.

Dette kan en kiropraktor gjøre

Kiropraktorbehandling har vist seg å kunne redusere både anfallshyppighet og -intensitet hos personer med migrene samt redusere medisinsk bruk (Chaibi et al. 2016) (Bryans et al. 2011). Det er derfor fornuftig for alle migrenepasienter å få undersøkt og behandlet alle migreneutløsende faktorer i muskelskjelettsystemet.

Hovedmålsettingen ved kiropraktorbehandling er å redusere smerte og øke livskvalitet ved å gjenopprette normal funksjon i bevegelsesapparat og nervesystem. I behandlingen av den enkelte pasient legges det vekt på å se pasienten i et helhetsperspektiv etter en totalvurdering. Kiropraktoren anvender hovedsakelig hendene i selve behandlingen og bruker en rekke metoder og – teknikker for å gjenopprette normal funksjon i ledd, muskler, bindevev og nervesystem:

·       Spesifikk leddbehandling – manipulasjon eller mobilisering

·       Tøyninger

·       Muskulære teknikker

·       Nevrologiske teknikker

·       Stabiliserende trening

·       Øvelser, råd og veiledning

Kontakt oss dersom du lurer på om din plage kan behandles av kiropraktor.

Dette kan du selv gjøre ved anfall

 • Oppsøk et stille, kjølig og mørkt rom under migreneanfall
 • Noen finner best lindring i å ligge, andre liker å sitte
 • Kjøl ned pannen med kalde omslag
 • Moderne migrenemedikamenter kan gi effektiv lindring og stoppe eller utsette anfall hos mange
 • Medikamenter er tilgjengelig som nesespray, injeksjoner og stikkpiller hvis kvalme og oppkast forhindrer inntak av tabletter

Slik kan du selv forebygge

Hvilke faktorer som utløser migrene vil variere fra person til person. Prøv deg systematisk fram etter eliminasjonsmetoden. Det kan være nyttig å føre en hodepinedagbok for å få kunnskap om ditt eget hodepinemønster.

 • Lev regelmessig og få nok søvn
 • Stå opp til samme tid hver dag også i helgene, gå heller å legg deg igjen senere!
 • Unngå mat og drikke som gir anfall
 • Skjerm øynene for sterkt sollys, bruk mørke solbriller
 • Unngå aktiv og/eller passiv røyking
 • Unngå sterke dufter, parfyme kan utløse anfall

Referanser

Bryans, R. et al., 2011. Evidence-Based Guidelines for the Chiropractic Treatment of Adults With Headache. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics, 34(5), pp.274–289. 

Chaibi, A. et al., 2016. Chiropractic spinal manipulative therapy for migraine: a three-armed, single-blinded, placebo, randomized controlled trial. European Journal of Neurology, pp.1–11.

Tepper, S.J. et al., 2004. Prevalence and Diagnosis of Migraine in Patients Consulting Their Physician With a Complaint of Headache: Data From the Landmark Study. Headache: The Journal of Head and Face Pain, 44(9), pp.856–864.

Kontakt Aktiv Helse i Fokus

Storgaten 90, 4877 Grimstad

+47 37 17 97 00 

Åpningstider

Mandag: 08.30-17.00
Tirsdag: 07.15-15.30
Onsdag: 08.30-17.00
Torsdag: 08.30-15.30
Fredag: 07.15-14.00

August Gundersen

Bestill time

Endre time

august@ahif.no

Fysioterapi
Ultralydundersøkelser
Trykkbølge

Damian King

Bestill time

Endre time

damian@ahif.no

Kiropraktikk
Hodepineutredning

Johannes Schnell-Horst

Bestill time her:
Send e-post
johannes@ahif.no

Fysioterapi

Lise Lothe

Bestill time

Endre time

Kiropraktikk

Kenneth Kleivene

Bestill time her:
Send e-post
kenneth@ahif.no

Fysioterapi
Injeksjonsbehandling

 

Malene Harveland

Ønsker du time? Ring oss på +47 37 17 97 00 eller trykk bestill time. Bestill time