Kiropraktorer er eksperter på å diagnostisere og behandle plager i bevegelsesapparatet.

Ryggplager er den vanligste årsaken til at folk søker hjelp hos kiropraktor blant befolkningen. Det er mindre kjent at kiropraktorer også behandler alle andre tilstander hvor det er feilfunksjon og smerte. I tillegg til ryggplager er de vanligste tilstandene kiropraktoren behandler bekkenplager, nakkesmerter, skulder- og armsmerter, hodepine, svimmelhet,  brystryggsmerter, hoftesmerter, kne-, ankel- og fotsmerter.

1 av 3 som oppsøker behandling for muskelskjelettplager går til kiropraktor
Kiropraktoren ser pasienter i alle aldre fra tidlig spedbarnsalder til sen alderdom. De fleste pasientene er imidlertid i midten av yrkesaktiv alder. Det er omtrentlig lik kjønnsfordeling blant pasientene.

Muskelskjelettlidelser «Plager flest og koster mest» heter det i en rapport fra Nasjonalt Ryggnettverk. Det er hyppigste årsak til å oppsøke lege, sykefravær og uføretrygd. Kostnadene er enorme både for samfunnet og den enkelte, som også rammes av redusert livskvalitet.

Årlig utfører Norges 600+ kiropraktorer rundt 1.800.000 undersøkelser og behandlinger. Hvert år oppsøker 10% av befolkningen kiropraktor. Dette tilsvarer at hele 30% av alle som oppsøker behandling for muskelskjelettlidelser går til kiropraktor. En kan derfor trygt slå fast at kiropraktorene gjør en betydelig innsats og utgjør en stor og viktig del av helsetjenestetilbudet på dette området.

Damian King

Bestill time

Endre time

damian@ahif.no

Kiropraktikk, Hodepineutredning

Lise Lothe

Malene Harveland

 

AUTORISASJON

I 1989 ble kiropraktorene en av landets autoriserte helsepersonellgrupper. Som autorisert helsepersonell er tittelen som kiropraktor beskyttet. Personer uten autorisasjon som kiropraktor har ikke adgang til å bruke samme tittel eller tittel som ligner eller kan gi inntrykk av at vedkommende har autorisasjon.

Autorisasjon gis til søkere som har bestått utdanning som kiropraktor ved utdanningsinstitusjon sertifisert av ECCE (European Council on Chiropractic Education) eller CCEI (The Councils on Chiropractic Education International), og som har fullført obligatoriske 1-årig turnustjeneste.

Det er en forutsetning for fullt medlemskap i Norsk Kiropraktorforening at vedkommende har utdannelse fra godkjent skole (ECCE godkjent), fullført 1-årig turnustjeneste og at vedkommende er autorisert i Norge.

TRYGDEREFUSJON

Undersøkelse og behandling hos kiropraktor er stønadsberettiget. Stønad gis uavhenging av om pasienten oppsøker kiropraktor direkte eller er henvist fra lege. Pasienten betaler en egenandel som er kiropraktorens honorar fratrukket refusjonsbeløpet. Kiropraktorene fastsetter selv pris på sine tjenester. Stønaden vil derfor normalt bare dekke en mindre del av de totale kostnadene. Behandling hos kiropraktor omfattes ikke av frikortordningene, men reiseutgifter inngår i egenandelstak.
Kiropraktoren kan henvise til legespesialist, røntgen/CT/MR og fysioterapi.
Kiropraktoren kan også sykemelde deg i opptil 12 uker.

OM NORSK KIROPRAKTORFORENING

Norsk Kiropraktorforening (NKF) er den eneste utøverorganisasjonen for kiropraktorer i Norge og samler med svært få unntak alle landets kiropraktorer som har offentlig godkjenning og som kvalifiserer til medlemskap i organisasjonen.

Medlemskap forutsetter eksamen fra ECCE-godkjent lærested og gjennomført 1 års turnustjeneste ihht til offentlige forskrifter. I 2006 fikk kiropraktorer i Norge utvidete rettigheter som er unike på verdensbasis. De nye rettighetene er inkluderer:

  • Utføre undersøkelse og behandling med rett for pasienten til refusjon fra folketrygden uten henvisning fra lege.
  • Henvise pasienter til legespesialist, røntgen eller fysioterapi.
  • Sykmelde pasientene i opptil tolv uker.
For å vite mer om NKF, klikk her for hjemmesiden deres.  Her finner du også kontaktinformasjon til din nærmeste kiropraktor. Se etter kiropraktorer som er medlem i NKF (MNKF).

HISTORIKK

Ordet kiropraktikk er av gresk opprinnelse og betyr å behandle med hendene. Kiropraktikkens historie startet for drøyt 100 år siden i USA da kiropraktikkens grunnlegger, D.D. Palmer ( 1845 – 1914) postulerte den første kiropraktiske sykdomsteori ved å sette ryggsøylens funksjon i sammenheng med nervesystemets integritet.

Kiropraktikk omfatter diagnostikk, behandling og forebyggelse av sykdom, plager og skader i nerve-muskel-skjelett-systemet. Kiropraktikk som behandlingsmetode har som hovedmålsetting å gjenopprette normal funksjon i bevegelsesapparat og nervesystem når feilfunksjoner har oppstått.

kiropraktikk = (gresk) behandle med hendene
Gjennom årene har kiropraktikken utviklet seg i takt med tiden til en moderne kunnskapsbasert helseprofesjon med muskel-skjelettlidelser som hovedvirkeområde. Parallelt har kiropraktikk i stadig økende grad blitt integrert i det etablerte helsevesen generelt og på områdene forskning og utdanning.
Kontakt oss dersom du lurer på om din plage kan behandles av kiropraktor.

Kontakt Aktiv Helse i Fokus

Storgaten 90, 4877 Grimstad

+47 37 17 97 00 

Åpningstider

Mandag: 08.30-17.00
Tirsdag: 07.15-15.30
Onsdag: 08.30-17.00
Torsdag: 08.30-15.30
Fredag: 07.15-14.00

August Gundersen

Bestill time

Endre time

august@ahif.no

Fysioterapi
Ultralydundersøkelser
Trykkbølge

Damian King

Bestill time

Endre time

damian@ahif.no

Kiropraktikk
Hodepineutredning

Johannes Schnell-Horst

Bestill time her:
Send e-post
johannes@ahif.no

Fysioterapi

Lise Lothe

Bestill time

Endre time

Kiropraktikk

Kenneth Kleivene

Bestill time her:
Send e-post
kenneth@ahif.no

Fysioterapi
Injeksjonsbehandling

 

Malene Harveland

Ønsker du time? Ring oss på +47 37 17 97 00 eller trykk bestill time. Bestill time