UKRUS

UTVIDET KORSRYGGUNDERSØKELSE I KIROPRAKTORPRAKSIS – UKRUS

Mange som får ryggplager blir bra etter relativt kort tid, og de fleste klarer seg bra med lite eller ingen behandling. Dessverre opplever likevel en del pasienter vedvarende ryggsmerter eller plager som stadig kommer tilbake. Utvidet korsryggundersøkelse – UKRUS, er en standardisert utredning av pasienter med korsryggsmerter av mer enn 2 ukers varighet. I tilfeller hvor plagene reduserer livskvaliteten, er det nødvendig å gjøre en grundig utredning for å finne årsaken til problemet slik at diagnose kan stilles og legges til grunn for et tilpasset behandlingsforløp.

Hva er UKRUS

 • STarT Back1 Screening Tool – screener for psykososiale faktorer
 • Bournemouth Questionnaire2 – spørreskjema vedrørende funksjonsnivå
 • Smertescore (Numerisk Rating Scale)
 • Standardisert anamnese og evidensbasert og objektive undersøkelse (UKRUS)
 • Informasjon og veiledning til pasienten
 • Anbefaling om videre oppfølging -> epikrise til legen

Hvis ett eller flere av disse punktene passer kan UKRUS være aktuelt:

 • Smerter og vondt i korsryggen
 • Plager i mer enn 2 uker
 • Utstråling eller nummenhet til lår, legg eller føtter
 • Kan ikke gå langt uten pauser
 • Er engstelig for ryggplagene
 • Står i fare for å utvikle kroniske plager
 • Står i fare for å bli sykemeldt utover arbeidsgiverperioden
 • Diagnose uavklart

 

UKRUS har to milepæler:

2 uker med vedvarende ryggsmerter uten sikker bedring
Kiropraktoren utfører en grundig klinisk undersøkelse. Relevante ortopediske og nevrologiske tester vil bli gjennomført, samt tester som kartlegger psykologiske og sosiale forhold som kan ha en innvirkning på ryggens tilstand. Kiropraktoren gir informasjon og veiledning i forhold til diagnose, prognose, samt smertehåndtering i hverdagen og kommer med forslag til behandlingsplan. Ved behov kan det gis et par behandlinger for å danne seg et bilde av tilstanden før sikker diagnose stilles.

4 uker med vedvarende ryggsmerter uten sikker bedring
Kiropraktoren gjør en ny vurdering og henviser til MR/CT for å revurdere diagnose. Behandlingsstrategien tilpasses eventuelle nye funn og opplysninger.

Annen relevant utreding/henvisning vil iverksettes underveis i samråd med fastlegen hvis alvorlig sykdom avdekkes.

Behandlingstiltak
Kiropraktoren vurderer behandlingstiltak for den enkelte pasient.  Tiltaket kan være behandling hos kiropraktor, treningsterapi, informasjon, fysioterapi, sykemelding og i sjeldne tilfeller henvisning til ytterligere utredning i spesialisthelsetjenesten eller kirurgi.

Epikrise

For alle pasienter som kommer til kiropraktor for utvidet korsryggundersøkelse vil det bli gitt tilbakemelding til legen om anbefalte tiltak. Fastlegen kopieres inn på sykemeldinger, henvisinger til bildediagnostikk, fysioterapi og kirurgi og rådføres dersom det skulle være behov for bruk av analgetika.

Bakgrunn for UKRUS

Det faglige innholdet i UKRUS er fundamentert på de nyeste internasjonale kliniske retningslinjene3,4  for utredning og behandling av korsryggsmerter, og har tilsvarende innhold som Sunnhetsstyrelsens «ULRUS» i Danmark.

1 Hill JC. Comparison of stratified primary care management for low back pain with current best practice (STarT Back): a randomised controlled trial. Lancet. 2011 Oct 29;378(9802):1560-71

2 Newell D, Bolton JE. Responsiveness of the Bournemouth questionnaire in determining minimal clinically important change in subgroups of low back pain patients. Spine 2010 Sep 1;35(19):1801-6.

3 Low back pain and sciatica in over 16s: assessment and management. NICE guideline.
Published: 30 November 2016 nice.org.uk/guidance/ng59

4 National klinisk retningslinje for behandling af nyopståede lænderygsmerter. © Sundhedsstyrelsen, 2016. http://www.sst.dk Elektronisk ISBN: 978-87-7104-779-0

Kontakt Aktiv Helse i Fokus

Storgaten 90, 4877 Grimstad

+47 37 17 97 00 

Åpningstider

Mandag: 08.30-17.00
Tirsdag: 07.15-15.30
Onsdag: 08.30-17.00
Torsdag: 08.30-15.30
Fredag: 07.15-14.00

August Gundersen

Bestill time

Endre time

august@ahif.no

Fysioterapi
Ultralydundersøkelser
Trykkbølge

Damian King

Bestill time

Endre time

damian@ahif.no

Kiropraktikk
Hodepineutredning

Johannes Schnell-Horst

Bestill time her:
Send e-post
johannes@ahif.no

Fysioterapi

Lise Lothe

Bestill time

Endre time

Kiropraktikk

Kenneth Kleivene

Bestill time her:
Send e-post
kenneth@ahif.no

Fysioterapi
Injeksjonsbehandling

 

Malene Harveland

Ønsker du time? Ring oss på +47 37 17 97 00 eller trykk bestill time. Bestill time