Prolapsforløp

BAKGRUNN FOR STANDARDISERT PROLAPSFORLØP

I Danmark har Dansk Kiropraktorforening i samarbeid med danske helsemyndigheter laget et standardisert forløp for pasienter med lumbalt skiveprolaps med rottrykk. Hensikten med dette er å gi et trygt og forutsigbart forløp for involvert pasient. Det  faglige innholdet i Standardisert Prolapsforløp er fundert på oppdaterte kliniske retningslinjer for korsryggsmerter med nerverotsaffeksjon, samt den danske modellen.

Rammen for Standardisert Prolapsforløp er førstegangsundersøkelse, og oppfølgende kontroller 2, 4 og 8 uker senere.

Ut over grundig nevrologisk undersøkelse vil kiropraktoren gi oppfølging, informasjon og rådgivning om hensiktsmessig aktivitet og avlastning. Forløpet vil også inkludere tilpassede ryggøvelser og aktivitet samt avlastende behandling ved behov.

HVA BESTÅR FORLØPET AV?

UNDERSØKELSE, OPPFØLGING OG INFORMASJON

Første undersøkelse – uke 0:
Grundig anamnese og kliniske tester inkludert adekvat nevrologisk undersøkelse.
Ved usikkerhet overveies bildediagnostisk utredning initielt eller medisinsk utredning hos fastlege. Kiropraktorer har henvisningsrett til MR.
Pasientinformasjon om diagnose, forventet progresjon og prognose. Rådgivning vedrørende adekvat aktivitetsnivå, smertehåndtering samt evt. behov for sykmelding. Kiropraktorer har sykmeldingsrett inntil 12 uker. Vi kopierer fastlegen inn på sykemeldingen.
Relevante behandlingstiltak overveies:
Kortvarig sengeleie/korte gåturer ved sterke smerter, øvelsesinstruksjon, manuell behandling. Behov for analgetika drøftes med fastlege.

Oppfølgende konsultasjoner – uke 2 og 4:
Fornyet anamnese og kliniske undersøkelser. Nevrologisk monitorering. Vurdere endring av diagnose og handlingsplan.

Avsluttende konsultasjon – uke 8:
Ved bedring diskuteres videre rehabiliterende tiltak. Ved manglende bedring overveies henvisning til kirurgisk vurdering. Kiropraktorer kan henvise til spesialist og vi kopierer alltid fastlegen inn på henvisningen.

I tillegg til disse faste konsultasjonene vil vi gi målrettet og tilpasset behandling. Vi gir råd om aktivitet, gir manuell behandling samt hjemmeøvelser som har dokumentert effekt. En viktig oppgave er å trygge pasienten. Prognosen er god og det er sjeldent behov for bildediagnostikk og kirurgi.

KOMMUNIKASJON MED FASTLEGE

Det sendes fyldig epikrise etter førstegangs-undersøkelse, og senest 3 dager etter avsluttende konsultasjon. Det kan ut over dette være nødvendig med kommunikasjon rundt pasientens behov for analgetika, og evt. informasjon om sykmelding eller forverring av tilstanden. Fastlege settes alltid opp som kopimottaker av radiologiske rapporter fra kiropraktorens side. Vi er på Norsk Helsenett og sender elektroniske epikriser.

Kontakt Aktiv Helse i Fokus

Storgaten 90, 4877 Grimstad

+47 37 17 97 00 

Åpningstider

Mandag: 08.30-17.00
Tirsdag: 07.15-15.30
Onsdag: 08.30-17.00
Torsdag: 08.30-15.30
Fredag: 07.15-14.00

August Gundersen

Bestill time

Endre time

august@ahif.no

Fysioterapi
Ultralydundersøkelser
Trykkbølge

Damian King

Bestill time

Endre time

damian@ahif.no

Kiropraktikk
Hodepineutredning

Johannes Schnell-Horst

Bestill time her:
Send e-post
johannes@ahif.no

Fysioterapi

Lise Lothe

Bestill time

Endre time

Kiropraktikk

Kenneth Kleivene

Bestill time her:
Send e-post
kenneth@ahif.no

Fysioterapi
Injeksjonsbehandling

 

Malene Harveland

Ønsker du time? Ring oss på +47 37 17 97 00 eller trykk bestill time. Bestill time